Optocht / Kaascorso

Bij de Najaarsmarkt kan de optocht, ook wel het Kaascorso genaamd, niet ontbreken op de donderdagavond.

Bodegraafse organisaties, scholen, winkels en (sport)verenigingen laten zich hierbij van zijn of haar beste kant zien. Uiteraard rijden de Kaaskoningin en haar hofdames ook mee!

De wagen of groep die het thema van het jaar het beste naar voren brengt, wint naast een smakelijke prijs ook de felbegeerde wisselbeker!

De optocht begint op het Industrieterrein (kruising Spanjeweg en Terrassonsingel). Hier stellen de wagens zich op vanaf ca. 18.00 uur. Op de Cortenhoeve (parkeerplaats tegenover Sporthoeve) is het mogelijk voor wandelgroepen om aan te sluiten (achter de wagen). Bij aankomst in Bodegraven centrum zal de ‘speaker’ een toelichting geven op de passerende wagens/groepen. Geef in het inschrijfformulier aan, wat erover jouw organisatie verteld moet worden!

Inschrijven kan via onderstaand formulier. Graag voor 1 september en vol=vol! Een week voorafgaand aan de optocht, wordt er nadere informatie gestuurd.

Reglement Deelnemers Kaascorso (v2023.01)

 • Deelname met een vrachtwagen waarvoor een groot rijbewijs nodig is, is niet toegestaan
 • Deelname per organisatie met maximaal 1 wagen
 • Bestuurders van voertuigen moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en minimaal 21 jaar zijn
 • Indien er meegereden wordt met een tractor met aanhangwagen met personen, moet de aanhangwagen voorzien zijn van een “borstwering”, te weten op een hoogte van 1 meter. Indien er kinderen op de aanhangwagen aanwezig zijn is een dubbele borstwering verplicht en moet er ook op 50 cm een aanwezig zijn
 • Personen dienen op de wagen te blijven staan/zitten
 • De maximale grootte/hoogte van de tractor mag 3,50 meter zijn
 • Steigerconstructies op de wagen en in de stoet is niet toegestaan
 • Open vuur op de wagens (op welke wijze dan ook) is verboden
 • Groepen wandelaars in de stoet mogen maximaal uit 50 personen bestaan (meerdere groepen zijn mogelijk), met minimaal twee begeleiders en dienen achter de wagen te blijven lopen. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de groep.
 • Demonstraties op straat door “lopende” groep zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.
 • Er wordt dringend verzocht door de deelnemers niet te stoppen tijdens het Kaascorso, dit om het uiteenvallen van het Kaascorso tegen te gaan.
 • Bij het passeren van de spoorovergang dient erop gelet te worden dat er niet eerder gereden wordt voordat de rails vrij is van kinderen.
 • Indien u muziek op de wagen heeft, vragen wij u deze uit/zachter te zetten ter hoogte van de speaker in het centrum.
 • Bij opstelling van het Kaascorso op het Industrieterrein zullen de voertuigen worden gecontroleerd of deze voldoen aan de gestelde eisen
 • Aanwijzingen gedaan door verkeersregelaars/begeleiders van het Kaascorso dienen te allen tijde worden opgevolgd.